Nasza strona
wykorzystuje pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej
Polityce Prywatności.

Zamknij
 Logo NCBR Logo UE

Innowacyjna technologia pasteryzacji świeżych soków NFC z owoców do rozlewu aseptycznego

 

 

 

 

Informujemy, że firma WOSANA S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.: Innowacyjna technologia pasteryzacji świeżych soków NFC z owoców do rozlewu aseptycznego.

 

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-D532/18
Wartość projektu: 31 231 371,88
Kwota dofinansowania: 19 817 731,02 zł 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 

Cel projektu:

Projekt polega na opracowaniu innowacji procesowej, w zakresie innowacyjnego procesu pasteryzacji mikrofalowej, odgazowywania rozpyłowego świeżych soków NFC z owoców krajowych do rozlewu aseptycznego i zbudowanie oraz walidacji dedykowanej innowacyjnej linii pilotażowej, co umożliwi wytwarzanie soków NFC o długim okresie przydatności do spożycia, podwyższonych parametrach sensorycznych oraz odżywczych w stosunku do soków NFC dostępnych na rynku. Opracowany proces technologiczny i odwzorowujaca go linia pilotażowa, umożliwi wnioskodawcy większą redukcję tlenu w sokach oraz tkankowych enzymów natywnych, co przełoży się na ograniczenie utleniania i degradacji substancji aktywnych,, a tym samym dłuższe utrzymywanie się wartości odżywczych soków. Parametry procesu technologicznego zostaną dobrane i zoptymalizowane na podstawie szeregu analiz fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych przeprowadzonych na próbkach napojów podczas symulacji i prób technologicznych na poszczególnych kluczowych podsystemach nowej technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do zaprojektowania ostatecznej wersji procesu dla każdego rodzaju badanego soku i zaaplikowana na prototypie unikatowej linii pilotażowej przetestowanej i zwalidowanej w skali zbliżonych do rzeczywistych. Prototyp linii technologicznej obejmował będzie odgazowywacz rozpyłowy, moduł do pasteryzacji mikrofalowej w przepływie, system mieszania soków, rozlewu aseptycznego, rozdmuchu opakowań jednostkowych (butelki PET) bezpośrednio przed rozlewem soku oraz zaawansowany system logistyki wewnętrznej i konfekcjonowania.

 

Planowane efekty projektu:

 

W rezultacie projektu powstanie innowacja procesowa, która umożliwi wprowadzenie na rynek soków tłoczonych (nie z koncentratu) przecierowych o wydłużonej trwałości sensorycznej, przy możliwie wysokim zachowaniu walorów wizualnych, smakowo-zapachowych oraz zawartości substancji o właściwościach prozdrowotnych..